Boxercise är ett nytt pass vi har på torsdagskvällar, som passar alla som vill träna styrka, uthållighet och kondition. En gruppträningsform som är inspirerad av olika kampsporter, men med enklare kombinationer för att alla ska kunna vara med. Gemensam uppvärmning som sedan övergår i parövningar med handskar, och mitsar. Den som har handskar utför olika kombinationer av slag och sparkar mot mitsarna som ”motståndaren” flyttar, i samma kombination av slag och sparkar som ska utföras. Sedan byter man roll.
Vi använder säckhandskar, ett slags tunna boxhandskar, och tre typer av mitsar. Mitsarna används ofta parvis, utom den största som används för lite hårdare sparkar. På bilden syns mitt-emellan-storleken.

Boka din plats!